หน่วยงานในสังกัด กรมศิลปากร

กองโบราณคดี
กองโบราณคดีใต้น้ำ
คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย
คลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
เงินทุนหมุนเวียนการสังคีต
พระยาโบราณราชธานินทร์
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม พระนครศรีอยุธยา
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา พระนครศรีอยุธยา
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี ชัยนาท
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทย สุพรรณบุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา สุราษฎร์ธานี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง ภูเก็ต
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า กาญจนบุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง อุดรธานี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ นครปฐม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย นครราชสีมา
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ นครราชสีมา
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง สุโขทัย
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ลพบุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก สุโขทัย
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง สุพรรณบุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน เชียงราย
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระพุทธชินราช พิษณุโลก
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี จันทบุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมัชฌิมาวาส
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย ลำพูน
โรงละครแห่งชาติ
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก สุพรรณบุรี
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมศิลปากร
ศูนย์ข้อมูลทวารวดี กรมศิลปากร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม
สำนักการสังคีต
สำนักช่างสิบหมู่
สำนักพิพิธภัณฑสถานเเห่งชาติ
สำนักวรรณกรรมเเละประวัติศาสตร์
สำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี
สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา
สำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา
สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช
สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี
สำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา
สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี
สำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี
สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย
สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่
สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น
สำนักศิลปากรที่ ๙ อุบลราชธานี
สำนักสถาปัตยกรรม
สำนักหอจดหมายเหตุเเห่งชาติ
สำนักหอสมุดเเห่งชาติ
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา
หอจดหมายเหตุแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ เชียงใหม่
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ ตรัง
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมฯ อุบลราชธานี
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา
หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
หอสมุดแห่งชาติ กาญจนาภิเษก สงขลา
หอสมุดแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง
หอสมุดแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา
หอสมุดแห่งชาติ ชลบุรี
หอสมุดแห่งชาติ นครศรีธรรมราช
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่
หอสมุดแห่งชาติลาดกระบัง กทม.
อุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร
อุทยานประวัติศาสตร์ พนมรุ้ง บุรีรัมย์
อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา
อุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย นครราชสีมา
อุทยานประวัติศาสตร์ ภูพระบาท อุดรธานี
อุทยานประวัติศาสตร์ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
อุทยานประวัติศาสตร์ สด๊กก๊อกธม
อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ กาญจนบุรี
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ